Opinie uczniów na temat szkół policealnych w województwie Śląskim.

Wywiady kwestionariuszowe N= 1 400.
Analiza statystyczna. Segmentacja uczniów szkół policealnych w woj. śląskim.

Rekomendacje

TEB

IconBox Title

Click here to add your own text