Wizerunek Miasta i Gminy Swarzędz.

Podstawą opracowania Strategii były między innymi wyniki badań ankietowych pod nazwą „Badania opinii publicznej na terenie Gminy Swarzędz” (z 2009 roku). Ich celem było zbadanie opinii i wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz oraz burmistrza Anny Tomickiej.

Wywiady kwestionariuszowe N= 600.
Analiza statystyczna

Rekomendacje

Strategia gminy