Staż kluczem do biznesu jest projektem stażowym realizowanym przez Fundację ProRegio skierowanym m.in. do pracowników wielkopolskich przedsiębiorstw.

Analiza danych zastanych.
Indywidualne wywiady pogłębione (N = 35)

Projekt Z Transferem na Ty – projekt stażowy realizowany przez Fundację ProRegio oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM.

Analiza danych zastanych.
Indywidualne wywiady pogłębione (N = 28)

Rekomendacje

Z transferem na ty