Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w transporcie autobusowym na terenie powiatu wołomińskiego w latach 2011/12 oraz 2012/13

Opracowanie powstało w oparciu o wiadomości, spostrzeżenia i dane zgromadzone w toku procesu badawczego. Informacje na temat przewoźników kursujących na obszarze powiatu wołomińskiego uzyskano od: Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, Starostwa Powiatowego w Wołominie (Wydział Komunikacji), a także od Urzędów Gmin należących do powiatu wołomińskiego.

Analiza danych zastanych.
Wywiady kwestionariuszowe (N=100).
Indywidualne wywiady pogłębione (N=10).
Zogniskowane wywiady grupowe (N=1).

Rekomendacje 2012

Analiza sytuacji rynkowej

Rekomendacje 2013

Analiza sytuacji rynkowej