Opracowanie powstało w oparciu o wiadomości, spostrzeżenia i dane zgromadzone w toku procesu badawczego. Informacje na temat przewoźników kursujących na obszarze powiatu wołomińskiego uzyskano od: Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, Starostwa Powiatowego w Wołominie (Wydział Komunikacji), a także od Urzędów Gmin należących do powiatu wołomińskiego.

Referencje

Wołomin rekomendacje 2014-page-001