W tym roku poznaniacy po raz 80 będą pielgrzymować do Częstochowy w celach religijnych, wypoczynkowych, turystycznych i innych. Każda pielgrzymka ma ustaloną odgórnie intencję, a jednocześnie każdy pielgrzym niesie w sercu, w głowie swoją własną.

Osiemnaście lat temu, czyli w roku 1996 pierwszy raz uczestniczyłem w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. Podczas drogi miałem możliwość obserwowania otoczenia katolickiego i społeczności uczestniczącej w pielgrzymce, a na przestrzeni lat w ramach moich zainteresowań i doświadczeń był aspekt integracji międzyludzkiej wśród pielgrzymów. Czynnikiem, który zadecydował o ukierunkowaniu moich obserwacji był fakt, iż według subiektywnej oceny w mojej grupie pielgrzymkowej z roku na rok wieź między pielgrzymami słabła. Poczułem potrzebę zbadania tego faktu i ewentualnego jego potwierdzenia, a jednocześnie postanowiłem zbadać czynniki wpływające na siłę integracji wśród osób pielgrzymujących na Jasną Górę. Celem tego krótkiego opracowania jest przedstawienie wyników badania metodą ankiety internetowej. Zadano w niej dwa pytania. Pierwsze dotyczyło oceny (w skali od 1 do 5) wybranych aspektów pielgrzymowania, drugie natomiast luźnych skojarzeń z terminem: Pielgrzymka (na podstawie tego pytania utworzono „chmurę” skojarzeń; im słowo jest większe, tym częściej było wymieniane przez badanych).

W tym roku tj. 2014 planowane jest badanie uczestników Pieszej Poznańskiej Pielgrzymki na Jasną Górę. Celem badań jest pozyskanie informacji, które zapewnią w przyszłości możliwość określenia kierunku rozwoju PPPnJG oraz dotarcia do osób, które jeszcze nie wiedzą, że chcą iść na pielgrzymkę.