Dla Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Oslo wykonaliśmy trzy analizy dotyczące:
Rynku ceramiki użytkowej i ozdobnej w Norwegii.
Rynku mebli biurowych w Norwegii.
Rynku ICT w Norwegii.

W każdym z badań wykorzystywaliśmy nasze doświadczenie w wyszukiwaniu i analizie informacji – danych statystycznych, sprawozdań finansowych firm norweskich oraz wielu innych źródeł. Badania metodą desk research pozwoliły na:

obserwację głównych trendów rynkowych i wypracowanie prognoz dla branży,

wskazanie nisz rynkowych w badanych sektorach,

zidentyfikowanie głównych barier wejścia dla polskich przedsiębiorstw,

dzięki zastosowanym metodom jakościowym i technikom text mining – określenie wytycznych dla badań marketingowych w branży (segmentacji klientów, analizy zachowań klientów itd.).

Rekomendacje

W trakcie zapytania.

Mariusz Biedrzycki
I Sekretarz
Kierownik Wydziału

Tomasz Chałupa
II Sekretarz

Barbara Trojanowska
Referent, sekretariat

oslo@trade.gov.pl
tel: +47 22 60 24 48, + 48 22 219 72 74
fax: +47 22 60 24 48