Opinie poznaniaków na temat Lodowiska Bogdanka.

Wywiady kwestionariuszowe N= 400.
Analiza statystyczna

Rekomendacje

Rekomendacje