Korzystamy z oprogramowania PASW Statistics (dawniej SPSS).

Flexicurity szansą na zrównoważony rozwój rynku pracy realizowanego w ramach POKL, podziałanie 8.1.2

Zastosowane metody i techniki: wywiady kwestionariuszowe (N=1200), indywidualne wywiady pogłębione (N=80), zogniskowane wywiady grupowe (N=2).

Raport ilościowy na podstawie wykonanej statystycznej analizy danych. Zleceniodawca Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Krzysztof Bondyra.

Różnica w poczuciu bezpieczeństwa między nauczycielami, pracownikami, rodzicami uczniów, a samymi uczniami

Zastosowane metody i techniki: wywiady kwestionariuszowe (N=500).Raport ilościowy na podstawie wykonanej statystycznej analizy danych. Zleceniodawca Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Krzysztof Bondyra.

Badanie ewaluacyjne biuletynu „Własność Intelektualna”

Zastosowane metody i techniki: wywiady kwestionariuszowe (N=400). Raport ilościowy na podstawie wykonanej statystycznej analizy danych. Zleceniodawca Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Krzysztof Bondyra.

Badanie socjologiczne funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na terenie Dolnego Śląska

Zastosowane metody i techniki: wywiady kwestionariuszowe (N=1200), indywidualne wywiady pogłębione (N=90), zogniskowane wywiady grupowe (N=2). Raport ilościowy na podstawie wykonanej statystycznej analizy danych. Zleceniodawca Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Krzysztof Bondyra.

Subregion radomski wobec zmian strukturalnych w gospodarce realizowanego w ramach POKL, podziałanie 8.1.2.

Zastosowane metody i techniki: wywiady kwestionariuszowe (N=1600), indywidualne wywiady pogłębione (N=90), zogniskowane wywiady grupowe (N=2). Raport ilościowy na podstawie wykonanej statystycznej analizy danych. Zleceniodawca Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Krzysztof Bondyra.

Platforma rozwoju kształcenia zawodowego

Zastosowane metody i techniki: wywiady kwestionariuszowe (N=1600), indywidualne wywiady pogłębione (N=90), zogniskowane wywiady grupowe (N=2). Raport ilościowy na podstawie wykonanej statystycznej analizy danych. Zleceniodawca Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Krzysztof Bondyra.

„Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego” realizowanego w ramach POKL, podziałanie 8.1.2.

Zastosowane metody i techniki: wywiady kwestionariuszowe (N=1600), indywidualne wywiady pogłębione (N=90), zogniskowane wywiady grupowe (N=2). Raport ilościowy na podstawie wykonanej statystycznej analizy danych. Zleceniodawca Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Krzysztof Bondyra.

Specjalne szkolnictwo zawodowe wobec technologii informatycznychrealizowanego w ramach POKL, podziałanie 8.1.2

Zastosowane metody i techniki: wywiady kwestionariuszowe (N=1600), indywidualne wywiady pogłębione (N=90), zogniskowane wywiady grupowe (N=2). Raport ilościowy na podstawie wykonanej statystycznej analizy danych. Zleceniodawca Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Krzysztof Bondyra.

Razem dla Rozwoju Rzemiosła

.Zastosowane metody i techniki: wywiady kwestionariuszowe (N=1400), indywidualne wywiady pogłębione (N=50), zogniskowane wywiady grupowe (N=2). Raport ilościowy na podstawie wykonanej statystycznej analizy danych. Zleceniodawca Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Krzysztof Bondyra.

Strategia Konin

Zastosowane metody i techniki: wywiady kwestionariuszowe (N=1100), indywidualne wywiady pogłębione (N=20), zogniskowane wywiady grupowe (N=2). Raport ilościowy na podstawie wykonanej statystycznej analizy danych. Zleceniodawca Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Krzysztof Bondyra.

Tożsamość mieszkańców Dolnego Śląska, realizowanego na zlecenie Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej we Wrocławiu

Zastosowane metody i techniki: wywiady telefoniczne (N=1076), wywiady internetowe (N=505), indywidualne wywiady pogłębione (N=84), zogniskowane wywiady grupowe (N=30). Raport ilościowy na podstawie wykonanej statystycznej analizy danych. Zleceniodawca Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Krzysztof Bondyra.

„Subregion częstochowski – dokąd zmierzać?” realizowanego w ramach POKL, podziałanie 8.1.2..

Zastosowane metody i techniki: wywiady kwestionariuszowe (N=1600), indywidualne wywiady pogłębione (N=90), zogniskowane wywiady grupowe (N=2). Raport ilościowy na podstawie wykonanej statystycznej analizy danych. Zleceniodawca Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Krzysztof Bondyra.

Diagnoza i strategia polityki społecznej w powiecie żnińskim, realizowanego w ramach POKL 7.2.1.

Zastosowane metody i techniki: wywiady kwestionariuszowe (N=2400), indywidualne wywiady pogłębione (N=90). (Lider projektu: Doradztwo Społeczne i Gospodarcze, ul. Św. Wojciech 22/24 m.7, 61-749 Poznań). Raport ilościowy na podstawie wykonanej statystycznej analizy danych. Zleceniodawca Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Krzysztof Bondyra.

Diagnoza dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy w powiatach drawskim, wałeckim i szczecineckim, realizowanego w ramach POKL 9.2.

Zastosowane metody i techniki: wywiady kwestionariuszowe (N=1600), indywidualne wywiady pogłębione (N=75), zogniskowane wywiady grupowe (N=4). (Lider projektu: LGD Partnerstwo Drawy, ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec, Partnerzy: Powiat Szczecinecki, ul. 28 lutego 16, 78-400 Szczecinek, Doradztwo Społeczne i Gospodarcze, ul. Św. Wojciech 22/24 m.7, 61-749 Poznań) Raport ilościowy na podstawie
wykonanej statystycznej analizy danych. Zleceniodawca Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Krzysztof Bondyra.

Subregion pilski – szansa na zmianę, realizowanego w ramach POKL 8.1.2.

Zastosowane metody i techniki: wywiady kwestionariuszowe (N=1000), indywidualne wywiady pogłębione (N=85), zogniskowane wywiady grupowe (N=5). (Lider projektu: Profi-Kurs sp. z o.o., ul. Glebowa 12a, 61-312 Poznań. Raport ilościowy na podstawie wykonanej statystycznej analizy danych. Zleceniodawca Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Krzysztof Bondyra.