Badanie potrzeb klientów Ośrodków Szkolenia Kierowców w Lesznie.

Wywiady kwestionariuszowe N= 1057.
Analiza statystyczna

Rekomendacje

rekomendacje OSK Leszno