Łukasz Antczak

Łukasz Antczak

Specjalista IT

Przekłada język cyfrowy na rzeczy widzialne. Fan informatyki, powiązany rodzinnie z branżą elektroniczną. Zainteresowany wieloma dziedzinami IT. Projektuje i implementuje oprogramowanie, również w wersji mobilnej. Zajmuje się utrzymaniem i rozwojem istniejącego oprogramowania, a także integracją systemów, administracją i utrzymaniem sieci.

Od niedawna zainteresowany data i text miningiem oraz szeroko rozumianym tematem Big Data. Uczestniczy w analizie danych i tworzeniu raportów.