Prawo a Big Data

Ukazał się właśnie kolejny numer czasopisma „Studia Prawa Publicznego”. Tym razem w treści znajdziemy artykuł pt. Prawo do decydowania o zakresie i zasięgu informacji udostępnianych innym osobom na temat swojego życia w kontekście Big Data. Autorami artykułu są: dr Maria Grzymisławska-Cybulska z Uniwersytetu SWPS (WZ Poznań) oraz dr Marcin Cybulski – Ekspert Chmury IBRS TriC oraz współwłaściciel IBRS TriC.

SPP-2014_4

Foto: Studium Prawa Publicznego

Artykuł podejmuje tematykę przetwarzania informacji – w kontekście Big Data – w ujęciu prawnym. Autorzy odnieśli się do definicji zjawiska, przeanalizowali podstawowe polskie i unijne akty prawne, a także przedstawili przykładowe zastosowania zjawiska technologicznego. Jest to, na ten moment, najpełniejsze opracowanie prawne problematyki Big Data w polskich realiach.

Czy Big Data stanowi zagrożenie dla naszej prywatności? Na samym wstępie zdradzamy – według autorów – nie. Obecnie Big Data nie niesie ze sobą swoistych – właściwych tylko temu rozwiązaniu – zagrożeń. Przynajmniej dzisiaj brak podstaw, by takie swoiste zagrożenia wskazać. Przede wszystkim podstaw prawnych.

Działanie instytucji operujących Big Data nie jest wszak działaniem na szkodę jednostki, ale pozwala opisywać nieoczywiste zależności między zbiorami danych na potrzeby rozwoju społecznego, biznesowego, naukowego i działań proekologicznych, z pominięciem ujęcia indywidualnego i odwołań do jednostki opisywanej z imienia i nazwiska. Stąd też trafnie upatruje się w przetwarzaniu dużych baz danych szansy na wzrost rozwoju gospodarczego. Należy jednak zwrócić uwagę, że te oczekiwania będą mogły się urzeczywistnić tylko wtedy, gdy jednocześnie ustawodawca będzie monitorował na bieżąco ewolucję rozwoju technologicznego i będzie nadążał za nim, aby eliminować istniejące i zapobiegać potencjalnym zagrożeniom. Na ustawodawcy ciąży wszakże jeszcze jeden obowiązek: edukowania społeczeństwa, tak aby lęk przed nowościami – takimi jak tytułowe Big Data – nie zniechęcał przedsiębiorców do podejmowania ciekawych inicjatyw, które przecież przekładają się na rozwój społeczeństwa. Aby było to możliwe, konieczne jest z jednej strony tworzenie rozwiązań stanowiących skuteczną broń przed potencjalnymi naruszeniami naszych praw, w tym prawa do prywatności. Z drugiej jednak strony konieczne jest podejmowanie działań, które spowodują, że jednostki świadomie będą funkcjonowały w cyfrowej rzeczywistości, nie upatrując zagrożeń tam, gdzie ich nie ma, i zachowując czujność tam, gdzie jest to konieczne.

„Studia Prawa Publicznego” to czasopismo publikowane od 2013 roku w cyklu kwartalnym, którego celem jest przedstawianie procesów zmian i najnowszych tendencji w ustroju i funkcjonowaniu instytucji prawa publicznego.

Artykuł ukazał się w wersji drukowanej. Dostępność wersji elektronicznej na stronie czasopisma:

https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/13505/1/SPP%204%288%29%202014_Maria_Grzymislawska_Cybulska_Marcin_Cybulski.pdf

Zachęcamy do dyskusji i zapoznania się z całym opracowaniem. W tym celu prosimy o kontakt poprzez pocztę elektroniczną: tric@tric.pl

Grzymisławska-Cybulska M., Cybulski M.: Prawo do decydowania o zakresie i zasięgu informacji udostępnianych innym osobom na temat swojego życia w kontekście Big Data. Studia Prawa Publicznego, 2014; 4(8)

Grzymisławska-Cybulska M., Cybulski M.: The right to decide upon the scope of information and the range of recipients personal data available to third parties in the context of the Big Data, Studia Prawa Publicznego, 2014; 4(8)

Share Button