Bartosz Zujewski

Bartosz Zujewski

Brydżysta, resocjalizator-amator (ale z sukcesami) z zacięciem podróżniczym

Absolwent socjologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizujący się z w zagadnieniach socjologii jednoczonej Europy. Zaangażowany w sprawy istotne społecznie, m.in. aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych.
Specjalista ds. analiz społeczno-gospodarczych. Zaangażowany w prace przy projektach badawczych, projektowaniu narzędzi badawczych, realizacji badań, analizie i opracowaniu wyników badań oraz raportowaniu i prezentacji wyników badań.
Redaktor czasopism niekoniecznie branżowych.