Podjęcie decyzji o wejściu na nowy rynek, czy wprowadzeniu nowego produktu musi być poprzedzone analizą korzyści, możliwych strat, barier i wszelkich czynników wpływających na powodzenie projektu. TriC dysponuje doświadczeniem i narzędziami, które pozwolą przewidzieć skutki planowanych działań i wskażą najlepsze rozwiązania dla osiągnięcia wzrostu i/lub rozpoczęcia ekspansji.

W przypadku dużych przedsiębiorstw analiza obejmuje najczęściej kilka proponowanych przez nas metod badań (np. FGI, CATI oraz analizę czynników makroekonomicznych). Tak kompleksowo podejście do tematu wynika ze złożoności otoczenia, w jakim funkcjonują duże firmy – im większa jest planowana ekspansja, tym więcej czynników (ekonomicznych, psychologicznych, kulturowych) może mieć znaczenie. Małe przedsiębiorstwa mogą często potrzebować szybszych i prostszych badań, również takich, które będą opierać się wyłącznie na analizie danych zastanych (np. prognoz dotyczących importu/eksportu, czy cen towarów). Do każdego klienta podchodzimy jednak indywidualnie – pomagamy wybrać najbardziej miarodajny i wartościowy model analizy.

Badania prowadzone w zakresie strategii wejścia na rynek mają za zadanie odkryć najważniejsze zmienne ilościowe i jakościowe, które decydują o powodzeniu projektu. W zależności od tematu przeprowadzamy analizy SWOT, PESTLE, MOST, CATWOE, Lean Canvas i inne. Każda analiza zakończona jest prognozą uwzględniającą nie tylko przewidywane wskaźniki ilościowe, ale również jakościowe (z wykorzystaniem technik prognostyki heurystycznej).

Co możemy Ci zaproponować? Skontaktuj się z nami.