Segmentacja rynku jest jednym z podstawowych i prawdopodobnie najważniejszych badań jakie firma powinna zrealizować. Polega ona na podzieleniu grupy odbiorców usług lub produktów na mniejsze grupy (segmenty), które wykazują się istotnymi różnicami (np. demograficznymi lub zwyczajami zakupowymi). Dobrze przeprowadzona segmentacja klientów pozwala na:

  • Lepiej dobrane działania w zakresie komunikacji z klientem, czy reklamy,
  • Utworzenie spójnych i precyzyjnych strategii sprzedażowych,
  • Identyfikację potencjalnych i niezauważonych wcześniej segmentów rynku,
  • Lepsze prognozowanie – segmentacje są podstawą dla budowania miarodajnych prognoz sprzedażowych i rozwoju rynku.

Dobra segmentacja klientów to przede wszystkim więc bardziej efektywne docieranie do klienta.

W TriC prowadzimy badania w kilku wymiarach segmentacji: geograficznej (segmentacja przestrzenna), demograficznej (według danych demograficznych, np. wieku), ze względu na dochód, płeć i status społeczny oraz według cech psychograficznych i behawioralnych. Nasze analizy wykorzystują zarówno najnowszą wiedzę psychologiczną i ekonomiczną jak i zaawansowane metody statystyczne.

Dowiedz się więcej, napisz do nas.