Wierzymy, że nasza rola nie ogranicza się wyłącznie do wykonania badań na zlecenie klienta. Staramy się uczestniczyć w całym procesie pozyskiwania wiedzy – badamy potrzeby informacyjne firmy, rekomendujemy przeprowadzenie badań wtedy gdy są potrzebne. Następnie przeprowadzamy unikalne badanie, budujemy modele predykcyjne, a gdy nasze działania zostaną zakończone, ewaluujemy projekt. Klient otrzymuje gwarancję, że jeśli podjęcie rekomendowanych działań nie przyniosło oczekiwanych skutków, przy ewaluacji wskazane zostaną te czynniki, które hamują zmiany.

W przypadku współpracy w ramach TriCare opiekujemy się procesem pozyskiwania wiedzy całościowo. Nie tylko badamy potrzeby informacyjne i przeprowadzamy badania, ale również wdrażamy pełny monitoring rynku, a następnie na bieżąco ewaluujemy efekty tych działań. Wiemy, że firmy, których zarządzanie oparte jest na rzetelnej i ciągłej analizie danych uzyskują niewyobrażalną przewagę nad konkurencją. Chcemy tę przewagę budować.