Powodzenie każdego projektu rynkowego (wprowadzenie nowego produktu lub usługi, wejście na nowe rynki) wymaga posiadania szczegółowej wiedzy na temat szans i zagrożeń pojawiających się w otoczeniu.
Nasze analizy pozwalają na zidentyfikowanie różnego rodzaju barier w sferach:

  • prawnej,
  • popytowej (zapotrzebowania na produkt),
  • podażowej (łańcucha dostaw),
  • konkurencji.

Mamy doświadczenie w tworzeniu analiz na potrzeby przedsiębiorstw zamierzająych inwestować na rynkach krajowych i zagranicznych. Badamy rynki w opraciu o trudnodostępne dane i szczegółową eksplorację danych ilościowych i jakościowych.

Możemy Ci pomóc. Jak? Skontaktuj się z nami.