Prawo a Big Data

Ukazał się właśnie kolejny numer czasopisma „Studia Prawa Publicznego”. Tym razem w treści znajdziemy artykuł pt. Prawo do decydowania o zakresie i zasięgu informacji udostępnianych innym osobom na temat swojego życia w kontekście Big Data. Autorami artykułu są: dr Maria Grzymisławska-Cybulska z Uniwersytetu SWPS (WZ Poznań) oraz dr Marcin Cybulski – Ekspert Chmury IBRS TriC oraz współwłaściciel IBRS TriC.

SPP-2014_4

Foto: Studium Prawa Publicznego

Artykuł podejmuje tematykę przetwarzania informacji – w kontekście Big Data – w ujęciu prawnym. Autorzy odnieśli się do definicji zjawiska, przeanalizowali podstawowe polskie i unijne akty prawne, a także przedstawili przykładowe zastosowania zjawiska technologicznego. Jest to, na ten moment, najpełniejsze opracowanie prawne problematyki Big Data w polskich realiach.

Więcej